HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Bilde av Øyvind Glosvik

Øyvind Glosvik

Øyvind er dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 • Telefon: +4757676297
 • Mobil: +4799258709
 • E-post: oyvind.glosvik@hisf.no
 • Avdeling: Avdeling for lærarutdanning og idrett

Bakgrunn

Cand.polit., U. i B. 1987

Dr. polit., U. i B. 2002

Forskar, NIBR,1987-1991

Forskar, Vestlandsforsking, 1991-1997

Førstelektor, HiSF 1997-2002

Førsteamanuensis, HiSF 2002-2012

Dosent, HiSF 2010 - 

Utgivelsar

 • «Drømmelæreren i et lærende skolesystem»? – en studie om samsvar mellom individuell og kollektiv læring (saman med Gunstein Pytte). I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 2/2016
 • An introduction to systems thinking applied to obesity. The Complexity of Obesity Proceedings (2015). htt Proceedings, COB; Glosvik, Øyvind (2015): Issue 1, 2015. figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1430078
 • Eit lærande utdanningssystem? Tilfellet Sogn og Fjordane. Kapittel i antologi, Langfeldt (red) (2015): «Lærende regioner», Bergen. Fagbokforlaget
 • Glosvik, Øyvind og Mekki, Tone Elin. Etter- og videre-utdanning - eller kommunal utvikling? - en læringshistorie. UNIPED (Tromsø) 2013; Volum 36.(3) s. 3-17
 • Studieleiing - om eit perspektiv på kunnskapsleiing i høgre utdanning. I UNIPED nr. 3 2011, årgang 34. s. 56-67. Universitets- og høgskolerådet. Tromsø
 • Systemisk tenking som grunnlag for leiing - Ein innfallsvinkel til lærande organisasjonar? I Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 Vol 94 nr 4, Oslo
 • Rektorrollen. Om å skape ledelse i skolefellskap. Saman med Langfeldt, G. og Roald, K. Oslo. Cappelen Akademiske, august 2014
 • Lærande leiing i eit systemisk perspektiv. Saman med Roald, Knut og Fossøy, Ingrid. Artikkel nr 6 i Artikkelstafetten ”En lærende skole". Utdanningsdirektoratet, Oslo, 2009
 • På reise i Karboland. Refleksjonar frå ein studietur. Syn og Segn 2011 (1) s. 76-84
 • Brennheit organisering i førti minus. Syn og Segn 2011 (4) s. 38-50
 • Bruk av organisasjonsfag i profesjonsutdanningane. Innlegg på NEON-konferansen, nov 2013, Universitetet i Bergen
 • Making an educational sysem learn. Paper til ECER, 2016
 • Health as cultural capital. Paper to Fjordkonferansen, 2016. (Saman med John Roger Andersen og Dag Fadnes)
 • Førstelinjeleiaren som kunnskapsleiar. Paper til Fjordkonferansen, 2016