HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Bilde av Göran Söderlund

Göran Söderlund

Göran Birger Wilhelm er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 • Telefon: +4757676069
 • Mobil: +46704533038
 • E-post: goran.soderlund@hisf.no
 • Avdeling: Avdeling for lærarutdanning og idrett

Bakgrunn

Forskningsprojekt

ADHD, uppmärksamhetsproblem och effekter av brusljud (white noise)
Min huvudsakliga forskning är inom fältet kognitiv psykologi och handlar primärt om uppmärksamhet, kognitiv kontroll och minne hos personer med uppmärksamhetsproblem. Ett huvudfynd i min forskning är att ett högt brusljud (white noise, ”myrornas krig ljud”) hjälper personer med uppmärksamhetsproblem att hålla fokus under krävande minnesuppgifter. Denna brusförbättring gäller för såväl personer med uppmärksamhetsproblem som de med en ADHD diagnos. Effekten är så stor så att skillnader i minnesprestation mellan de med god och dålig uppmärksamhet försvinner när de exponeras för brus under testen. Den exakta mekanismen bakom denna förbättring är ännu ej klarlagd, den förklaringsmodell som ges idag är neurobiolgisk och innefattar fenomenet stokastisk resonans. Läs mer om denna teori, Moderate Brain Arousal model (MBA) i Sikström och Söderlund (2007).

Som en spinn-off till detta så har jag tillsammans med min forskargrupp utvecklat ett brushjälpmedel Smartnoise att använda vid skolarbete och studier sen länken www.smartnoise.se där finns redskapet beskrivet. Smartnoise distribueras som en app och fungerar för tillfället bara i en plattform iphone och ipad. Vi hoppas också kunna utveckla en androidversion inom kort.

Lärande Regioner
Jag har också varit projektledare för skolforskningsprojektet Lärande Regioner (LR) som avslutades formellt den 12-13 mars 2015 med en stor forskningskonferens på Grand Hotell i Oslo. LR-projektet söker orsaken till det som har kommit att kallas Sogn og Fjordane-paradoxen. Sedan de nationella proven i matematik, läsning och engelska introducerades i Norge år 2006 så har Sogn och Fjordane trots lägre inkomster och utbildningsnivå än riksgenomsnittet presterat på topp på de nationella proven, i paritet med Oslo och Akershus. Vad är det som gör att S&F presterar så oväntat bra är den fråga som tolv forskargrupper vid fem universitet och högskolor sökt svaret på under drygt två års tid. En första delrapport av fynden har presenterats i boken Skulens Kvalitet Skapes Lokalt, redaktör Gjert Langfeldt, Fagbokförlaget, 2015.

 

Systematisk språkträning i förskolan
Genomför nu en pilotstudie vid 21 förskolor i samarbete med Statped Vest, Wenche Helland, där vi testar den eventuella effekten av ett systematiskt språkräningsprogram där experimentgruppen tränar ca 15 minuter per dag 5 dagar i veckan under hela skolåret (2 x 3 månader). Tio förskolor utgör kontroller och 11 förskolor tränar, resultat kommer att föreligga under våren 2016.

Utgivelsar

 • 1. Söderlund, G. B. W., Eckernäs, D., Holmblad, O., & Bergquist, F. (2015). Acoustic Noise Improves Motor Learning in Spontaneously Hypertensive Rats, a Rat Model of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Behavioural Brain Research, 280, 84-91.
 • 2. Vangsnes, Ø. A., Söderlund, G. B. W., & Blekesaune, M. (2015). The effect of bidialectal literacy on school achievement. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2015.1051507
 • 3. Helps, S. K. S., , Bamford, S., Sonuga-Barke, E. & Söderlund, G. B. W. (2014). Different Effects of Adding White Noise on Cognitive Performance of Sub-, Normal and Super-Attentive School Children. PLoS ONE, 9(11).
 • 4. Söderlund, G. B. W., Sikström, S., Loftesnes, J. M., & Sonuga-Barke, E. (2010). The effects of background white noise on memory performance in inattentive school children. Behavioral and Brain Functions, 6(55).
 • 5. Pålsson, E., Söderlund, G. B. W., Klamér, D., & Bergquist, F. (2011). Noise benefit in pre-pulse inhibition of the acoustic startle reflex. Psychopharmacology, 214(3), 675-85.
 • 6. Sikström, S., & Söderlund, G. B. W. (2007). Stimulus-dependent dopamine release in attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychological Review, 114(4), 1047-1075.
 • 7. Söderlund, G. B. W., Sikström, S., & Smart, A. (2007). Listen to the noise: Noise is beneficial for cognitive performance in ADHD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(8), 840-847.
 • 8. Kvist, B. & Söderlund, G. B. W., (1979). Hur ser 15 åringar på olika yrken? Stockholms Universitet. Psykologiska institutionen. Örebroprojektet nr 46.
 • Bokkapitel: 1. Sørlie, K. E., & Söderlund, G. B. W. (2015). Regionale forskjeller mestringsforventninger. In G. Langfledt (Ed.), Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentation av funn fra forskningsprosjektet "Lærande Regioner". (pp. 235-254). Bergen: Fagbokförlaget.
 • 2. Vangsnes, Øystein A., & Söderlund, Göran B. W. (2015). Språk og Læring: Finst det nynorske tospråksfordelar? In G. Langfeldt (Ed.), Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende Regioner" (pp. 97-120). Bergen: Fagbokförlaget.
 • 3. Flodin, S., Hagberg, E., Persson, E., Sandbacka, L., Sikström, S., & Söderlund, G. B. W. (2012). Lateralization effects of auditory white noise on verbal and visuo-spatial memory performance. Proceedings from PHONETICS 2012, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg.
 • 4. Söderlund, G. B. W., & Sikström, S. (2012). Distractor or Noise? The Influence of Different Sounds on Cognitive Performance in Inattentive and Attentive Children. In J. M. Norvilitis (Ed.), Current Directions in ADHD and its Treatment (pp. 233-246). Rijeka: InTech.
 • 5. Söderlund, G. B. W., Marklund, E. & Lacerda, F. (2009). Auditory White Noise Enhances Cognitive Performance Under Certain Conditions: Examples from Visuo-Spatial Working Memory and Dichotic Listening Tasks. Proceedings, Fonetik 2009, Internationell konferens vid Stockholms universitet, institutionen för Lingvistik.
 • 6. Söderlund, G. B. W. & Sikström, S. (2008). Positive effects of noise on cognitve performance: Explaining the moderate brain arousal model. Proceedings from ICBEN 2008, International Commission on the Biological Effects of Noise
 • 7. Sikström, S., & Söderlund, G. B. W. (2008). Why noise improves memory in ADHD children. Ljudmiljöcentrum, Lund, Sweden. ISBN 978-91-976560-1-6