HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Bilde av Bente Sollid

Bente Sollid

Bente er høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

  • Telefon: +4757676194
  • Mobil: +4799028769
  • E-post: bente.sollid@hisf.no
  • Avdeling: Avdeling for lærarutdanning og idrett

Bakgrunn

Eg har vore tilsett ved HiSF sidan 2009 i faget matematikk i lærarutdanningane. Sidan 2011 har omkring halparten av stillinga mi vore knytt opp til planlegging, organisering og gjennomføring av deltids Grunnskulelærarutdanning (GLU) 1.-7. trinn.

Undervisning

Matematikk 1 1.-7. trinn

Publikasjonar

Sollid, Bente; Sviggum, Hege Gjerde (2015) How do teachers in Teacher Education perceive their own e-moderator training? I:Active in languages - inter-active in teaching: Proceedings of the conference held in Wroclaw, October 24-25, 2015, organized by the Philological school of higher education. Wroclaw: Philological School of Higher Education in Wroclaw 2015 ISBN 9788360097557. s. 187-197 [Fulltekst]

Sviggum, Hege Gjerde; Sollid, Bente. Teaching art and craft in an online environment. I: Innovations in Digital Learning for Inclusion. Aalborg Universitetsforlag 2015 ISBN 978-87-7112-402-6. s. 116-123 [Fulltekst]