HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Tilgang utanfrå

Arbeider du heimanfrå eller utanfor datanettet? Som student eller tilsett, kan du likevel få tilgang til biblioteket sine databasar.

NB! Er du fjernstudent eller arbeider heimanfrå, bruk denne lenka:

http://www.hib.no/bibliotek/fagomrader/a-a/ (nytt frå august 2017). Du får først opp eit påloggingsskjema.

 

For tilsette gjeld følgjande:

Høgskulen si løysing for tilgang utanfrå er oppkopling via VPN (virtuelt personleg nettverk). Dette vil gi deg tilgang til dei fleste abonnementsbaserte tenester frå biblioteket.

 

Nokre tenester (nokre få tidsskrift, aviser og Lovdata online) må ein likevel ha brukarnamn og passord for å få tilgang til. Desse vil du finna i Fronter under biblioteket si oppslagstavle.

For helsefaglege databasar kan du (alternativt til VPN) registrere deg direkte, individuelt, i Helsebiblioteket for å få tilgang deira basar td Amed, Embase og PsycINFO.
Gå til Helsebiblioteket, øvst til høgre ligg inngangen for å registrere seg. Hugs å fylle ut studiestad og studentnummer! 

Ordnett.no (elektroniske ordbøker for mange språk) kan du få tilgang til ved å logge deg på via Feide eller VPN.