HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Om biblioteket

Biblioteket er ein viktig læringsarena i høgskulen.

artikkelteaser_BibSogndalunderTrapp.jpgBiblioteket skal

  • dekkje informasjonsbehovet for eigne studentar og tilsette, enten via eigne fysiske eller digitale samlingar, eller via innlån.
  • undervise og støtte læring som gjer studentar og tilsette i stand til å finne fram i og utnytte samlingane.

 

Undervisning

Undervisning og rettleiing er ein viktig del av biblioteket sine tenester. "Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane" viser kva denne tenesta omfattar og gir mål og prioriteringar for dette arbeidet.

Biblioteket samarbeider aktivt med institutta mellom anna gjennom ordninga med kontaktbibliotekar.

 

Prosjekt