HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Bestille grupperom

Her finn du framgangsmåte og reglar for å bestille grupperom og seminarrom.

  • Grupperomma skal brukast til gruppearbeid.
  • Du brukar Feidepålogging (som i StudentWeb)
  • Som student kan du reservere grupperom 2 x 4 timar per veke. Dette gjeld måndag til fredag frå kl 08.00–20.00. Utanfor dette tidsrommet kan du bestille fritt. 
  • Du må bestille rommet seinast dagen før du skal bruke det.
  • Du kan reservere 14 dagar fram i tid. 
  • Velg eit rom med størrelse tilpassa kor mange som skal ha gruppearbeid.  
  • Dersom rommet ikkje er tatt i bruk innan 15 minutt etter at det er reservert, blir heile reservasjonen ugyldig, og andre kan bruke rommet. 
  • Husk å rydde før de forlet rommet!

Merk: 15-minuttsregelen gjeld berre ved studentreservasjonar, og ikkje reservasjonar gjort av faglærar.

Bestill grupperom!

Her finn du grupperom

Sogndal