HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner?

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektleiar: Liv Bente Frievik, Universitetet i Agder

Prosjektet utforsker sammenhengen mellom utforming og bruk av styringssystem på skole- og skoleeiernivå og elevresultat.

Det ble sendt ut en enquête om kommunens og skolenes styringssystem til et stort antall norske kommuner og skoler. Data fra enquêten ble senere koplet sammen med elevenes skoleresultat. I forkant av den kvantitative studien ble det gjennomført en case-studie i seks skoler og tre kommunar.

Resultatene

Resultatene fra de statistiske analysene viser noen positive sammenhenger mellom hvordan resultatene fra nasjonale prøver brukes, og oppnådde resultater. Videre finner vi en positiv sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og det at skolelederne har gode prosedyrer for evaluering av resultatene og at lærerne bruker dem. Studien undersøker om det er en sammenheng mellom kommuners bruk av målstyring og de elevresultater som oppnås i kommunen. I tillegg blir det undersøkt om regionale ulikheter i kommuners bruk av målstyring kan bidra til å forklare regionale forskjeller i elevprestasjoner. Analysene av sammenhengen mellom denne bruken av nasjonale prøver og elevresultater viser at kommuner som har tallfestede målsetninger for nasjonale prøver, har høyrere resultater i gjennomsnitt for lesing og regning for femte trinn enn andre kommuner.

Studiene som er gjennomført, indikerer en positiv sammenheng mellom det å ha mål for resultatene på nasjonale prøver, å diskutere disse i møter på tvers av skoler og oppnådde resultater. Det er verdt å merke seg at disse funnene gjelder generelt for hele landet. De forklarer ikke de regionale forskjellene som finnes mellom Sogn og Fjordane og andre fylker.

Presentasjon - Lærande regionar sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Styringssystemer og elevprestasjoner