For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Overflytting til HiSF

studentar i trapp

Er du student ved ein annan lærestad, men ønskjer å fullføre utdanninga di ved HiSF? Då kan du søkje om overflytting.

For å få innvilga søknad om overflytting, må studieplanen for det studiet du er på samsvare med studiet ved HiSF. Det må også vere ledig kapasitet på studiet. Sjølv om desse krava er oppfylt vil det vere ei vurderingssak om du blir tatt inn på studiet.

Dersom du er grunnskulelærarstudent, må du ta dei to første åra av studiet ved same institusjon før du kan søkje om overflytting.

Får du innvilga overflytting, bør du gi melding til den utdanningsinstitusjonen du sluttar ved.

Søknad om overflytting og godskriving:*

» nynorsk » bokmål

*Skjemaet er i pdf-format, og kan lastast ned med Acrobat Reader. Dersom du ikkje har dette programmet, kan du laste det ned gratis.

Kontakt

Kontakt opptakskontoret dersom du har spørsmål.
Tlf: 57 67 60 00. E-post: post@hisf.no.

For spørsmål knytta til lærarutdanningane kan du kontakte rådgivar Solfrid Kjoberg.Sist endra: 31. juli 2014 09:16:00