For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 
Fakta om studiet

Studiestad: Sogndal

Studielengd: 1 år

Studiepoeng: 60

Nivå/grad: Årsstudium

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse eller real- kompetanse.

Studiekode: 216 164

Søknadsfrist: 15.04.2014

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Mona Nytun

Administrativ kontakt: Opptakskontoret

studentar i kollokvie

Bedriftsøkonomi

Årsstudium

Årsstudium i bedriftsøkonomi kan nyttast som start på eit utdanningsløp, eller påfyll i den jobben du har. Økonomisk og administrativ kompetanse er nyttig i mange jobbar.

Studieinnhald

Du får grunnleggjande kunnskapar og ferdigheiter innan fagområda bedriftsøkonomi, rekneskap, samfunnsøkonomi, organisasjonskunnskap og marknadsstrategi.

Du lærer

  • å gjennomføre enkle analyser innan dei ulike fagområda
  • å vurdere bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske konsekvensar av ulike val og handlingar
  • å forstå korleis organisasjonar fungerer

Like før studiestart blir det arrangert forkurs i matematikk for deg som ønskjer å friske opp matematikkunnskapane.

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Forelesingar, sjølvstudium og oppgåveløysing. Vi koblar teori og praksis gjennom arbeid med aktuelle problemstillingar.

Jobbmoglegheiter

Vidare studium

  • Etter fullført årsstudium kan du søkje opptak direkte til 2. år på bachelor i økonomi og administrasjon ved HiSF.
  • Du kan også bruke studiet inn i ein bachelor ved andre høgskular og universitet.


Sist endra: 28. april 2014

Del