For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Fakta om studiet

Studiested: Sogndal

Studielengde: Deltidsstudium over fem år

Studiepoeng: 240

Nivå/grad: 4-årig yrkesutdanning

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse med minst 35 skolepoeng og karakter-gjennomsnitt på minst 3,0 i hvert av fagene norsk og matematikk. Realkompetanse.

Studiekode: 216 548

Søknadsfrist: 15.04.2014

Politiattest

Samlingsplan

Studieopphold i utlandet:

Tilbud i fjerde studieår

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Faglig kontakt: Bente Sollid

Administrativ kontakt: Solfrid Kjoberg

portrettbilde av student
Kvaliteten på lærarane og undervisninga er svært god. Me nyttar nettet både som klasserom og som grupperom. Studiet gjer at eg kan vere heime store delar av tida, og me får ha praksis i nærleiken av der med bur. Lærarane er tilgjengelege på kveldstid og kan hjelpe oss om det er noko me lurer på, og det synes eg er heilt fantastisk.
Linn Andersen

Grunnskolelærer 1-7, samlingsbasert deltid

4-årig yrkesutdanning

Som lærer for 1.-7. trinn åpner du dører inn til en helt ny verden med læring for unge, nysgjerrige elever. I tillegg til å være kunnskapsrik skal du også være en god rollemodell, konfliktløser og motivator.

Studieinnhold

Grunnskolelærer 1-7 har fokus på begynneropplæring og at de yngste barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Emner i studiet

  • 1. år: Matematikk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
  • 2. år: Norsk og PEL
  • 3. år: Skolefag og PEL
  • 4. år: Påbygging i norsk/matematikk, og du skriver bacheloroppgave
  • 5. år: Du tar valgfag eller master i læring og undervisning

I løpet av studiet har du ca. 100 dager veiledet praksis.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåter

Forelesninger, seminar, rollespill og gruppeundervisning. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Studiet er samlingsbasert, med fire-fem samlinger per semester. I tillegg er det nettundervisning og lokalgruppesamlinger der du deltar hjemmefra ved hjelp av nettkonferanseverktøyet Adobe Connect.Se samlingsplan i faktaboksen til høgre.

Krav til maskinutstyr og program

Jobbmuligheter

Videre studium


Sist endret: 22. juni 2014

Del