For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 
Fakta om studiet

Studiestad: Sogndal

Studielengd: 1 år

Studiepoeng: 60

Nivå/grad: Årsstudium

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse i tillegg til matematikk R1 (2MX) og enten R2 (3MX) eller eit anna realfag på VG3-nivå, eller realkompetanse.

Studiekode: 216 373

Søknadsfrist: 15.04.2014

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Tarald Seldal

Administrativ kontakt: Opptakskontoret

Naturfagstudentar med feltarbeid

Naturfag

Årsstudium

Korleis blei fjordane til? Kvifor er breane blå? Dersom du vil lære meir om naturen, men er usikker på kva retning du skal velje, kan årsstudium i naturfag gi ein god start og eit grunnlag for vidare studium.

Studieinnhald

Årsstudiet i naturfag er bygd opp ved at du kombinerer emne som inngår i første studieår i bachelorprogramma fornybar energi, geologi og geofare og landskapsplanlegging med landskapsarkitektur.

Ved å setje saman emne frå desse studia kan du forme eit årsstudium som er tilpassa dine interesser og framtidsplanar.

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Forelesingar, gruppearbeid, laboratorie- og feltarbeid. I tillegg blir det arrangert ekskursjonar til brear, fjell og fjordar i Sogn og Fjordane.

Vidare studium


Sist endra: 28. april 2014

Del