For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Fakta om studiet

Studiestad: Sogndal

Studielengd: 3 år

Studiepoeng: 180

Nivå/grad: Bachelor

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse eller real- kompetanse. Har du årsstudium i idrett/anna relevant utdanning kan du søkje direkte til 2. år. Med fagleg grunnlag som tilsvarar dei to første åra kan du søkje direkte til 3. år. I desse tilfella søkjer du gjennom SøknadsWeb.

Studiekode: 216 302

Søknadsfrist: 15.04.2014

Politiattest

Studieopphald i utlandet:

Tilbod i tredje studieår

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Linda Hallandvik

Administrativ kontakt: Solfrid Kjoberg

friluftslivstudent foran baal
– Jeg hadde knapt vært på topptur før jeg kom hit, men ville lære. Jeg valgte Sogndal, som har spisset friluftslivutdanningen mer mot klatring og ski enn andre. Det er fantastisk å kunne gjøre det morsomste man vet mens man er på skolen. Som å bestige Store og Midtre Ringstind på en og samme dag. Jeg tror jobbmulighetene er mange. Friluftsliv er veldig i tiden, samtidig som folk ønsker seg fiks, ferdige opplegg. Derfor vil vår kompetanse være etterspurt.
Stian Langeland

Friluftsliv

Bachelor

Tenk å vere på tur i fjellet – når du er på jobb! Dersom du også kunne tenke deg å ta andre folk med ut i naturen, er bachelor i friluftsliv noko for deg. Gjennom studiet blir du ein trygg vegvisar, som skal gi gode naturopplevingar til menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Studieinnhald

Vi er mykje på tur, og Jotunheimen, Jostedalsbreen og Sognefjorden er ein del av klasserommet vårt, saman med gode treningsfasilitetar på Fosshaugane Campus.

Du lærer

  • å planlegge og gjennomføre trygge aktivitetar innan friluftsliv. Du lærer særleg om toppturar, breføring og klatring.
  • grunnleggande praktiske ferdigheiter i friluftsliv
  • om skred, ernæring, orientering og førstehjelp
  • å kritisk vurdere verdiar og haldningar som pregar vår levemåte og ulike former for friluftsliv

Det første året i studiet utgjer idrett årsstudium.

.

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Du lærer gjennom forelesingar, ekskursjonar, gruppe- og prosjektarbeid. Du har to veker praksis i 1. og 2. studieår.

Jobbmoglegheiter

  • Du kan jobbe med idrett og friluftsliv i frivillige institusjonar, helserehabilitering og i den kommersielle naturbaserte reiselivsbransjen.
  • Du kan undervise på ungdomssteget i grunnskulen, vidaregåande skule og folkehøgskule ved å ta årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning.

Vidare studium


Sist endra: 22. juni 2014

Del