For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Fakta om studiet

Studiestad: Sogndal

Studielengd: 3 år

Studiepoeng: 180

Nivå/grad: Bachelor

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse eller real- kompetanse. Har du årsstudium i idrett/anna relevant utdanning kan du søkje direkte til 2. år. Med fagleg grunnlag som tilsvarar dei to første åra kan du søkje direkte til 3. år. I desse tilfella søkjer du gjennom SøknadsWeb.

Studiekode: 216 302

Søknadsfrist: 15.04.2014

Krav om politiattest

Studieopphald i utlandet:

Tilbod i tredje studieår

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Linda Hallandvik

Administrativ kontakt: Solfrid Kjoberg

Søk på dette studiet
friluftslivstudent foran baal
– Jeg hadde knapt vært på topptur før jeg kom hit, men ville lære. Jeg valgte Sogndal, som har spisset friluftslivutdanningen mer mot klatring og ski enn andre. Det er fantastisk å kunne gjøre det morsomste man vet mens man er på skolen. Som å bestige Store og Midtre Ringstind på en og samme dag. Jeg tror jobbmulighetene er mange. Friluftsliv er veldig i tiden, samtidig som folk ønsker seg fiks, ferdige opplegg. Derfor vil vår kompetanse være etterspurt.
Stian Langeland

Friluftsliv

Bachelor

Ønskjer du å jobbe med friluftsliv? Då er dette studiet for deg! Med Jotunheimen, Jostedalsbreen og Sognefjorden som vårt store klasserom er målet at du skal bli ein god, kompetent vegvisar innan friluftsliv i skule, helsesektor og naturbasert turisme.

Studieinnhald

Vi brukar den storslåtte naturen i Sogn og dei gode lærings- og treningsfasilitetane på Fosshaugane Campus i undervisninga.

Du lærer

  • å planlegge, leie, organisere og gjennomføre toppturar, breføring, klatring og andre friluftslivaktivitetar
  • grunnleggjande teori innan skredlære, ernæring, orientering og førstehjelp
  • om fjell, klatring, naturbasert opplevingsturisme og rettleiarrolla

.

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Forelesingar, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og ekskursjonar.

I første og andre studieår har du 14 dagar praksis.

Jobbmoglegheiter

  • Arbeid med idrett og friluftsliv innan frivillige institusjonar, helserehabilitering og den kommersielle naturbaserte reiselivsbransjen.
  • Ved å ta eit år praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise på ungdomssteget i grunnskule, vidaregåande skule og folkehøgskule.

Vidare studium


Sist endra: 14. mars 2014

Del