For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Fakta om studiet

Studiested: Førde

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Nivå/grad: Bachelor

Opptakskrav: Generell studie-kompetanse eller real- kompetanse.

Studiekode: 216 050

Søknadsfrist: 15.04.2014

Politiattest

Studieopphold i utlandet:

Tilbud i 2. og 3. studieår.

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Faglig kontakt: Sara Terese Osland

Administrativ kontakt: Kristen Stæger-Breisnes

portrettbilde av student
- Det var tilfeldig at jeg havnet i Førde, og tenkte at jeg kunne ta de to siste årene i en større by. Men etter et par måneder ombestemte jeg meg. Undervisningen er kjempegod, og vi får tett oppfølging fra lærerne. Vi kan komme på kontoret til lærerne uten avtale. Studentmiljøet er veldig bra, og det skjer mye på studentkroa Akutten.
Marie Bodholt

Sykepleie

Bachelor

En bachelor i sykepleie gir deg et spennende og meningsfylt yrke. Som sykepleier møter du mennesker i alle livsfaser og ofte i sårbare situasjoner. Dine kunnskaper, empati og ferdigheter vil være viktige for at helse- og omsorgstjenestene til pasientene skal ha god kvalitet.

Studieinnhold

Studiet gir deg kompetanse til å bruke og utvikle sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter i møte med pasient, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Du lærer

  • å iverksette og følge opp medisinsk behandling og håndtere legemidler
  • å arbeide forebyggende og helsefremmende
  • hvordan sykdom og behandling påvirker mennesker

Sykepleieutdanningen vår har oppstart både i august og i januar.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåter

Forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

Halvparten av studiet er praksis (se info i studieplanen). I praksisperiodene arbeider du turnus, ca 30 timer per uke.

Vi har tilbud om sykepleie bachelor, deltid annenhvert år. Neste oppstart er høsten 2015.

Jobbmuligheter

Videre studium


Sist endret: 22. juni 2014

Del