For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Overflytting til HiSF

studentar i trapp

Er du student ved ein annan lærestad, men ønskjer å fullføre utdanninga di ved HiSF? Då kan du søkje om overflytting.

For å få innvilga søknad om overflytting, må følgjande vilkår vere oppfylte:

  • Studiemodellen du har følgt må samsvare med tilsvarande studiemodell ved HiSF.
  • Det er ledige studieplassar på det aktuelle studiet.
  • Merk at studentar på grunnskulelærarutdanningane må ta dei to første åra av studiet ved den same institusjonen før dei søkjer overflytting til ny institusjon.

Søknad om overflytting og godskriving:*

» nynorsk » bokmål

*Skjemaet er i pdf-format, og kan lastast ned med Acrobat Reader. Dersom du ikkje har dette programmet, kan du laste det ned gratis.

Kontakt

Kontakt opptakskontoret dersom du har spørsmål.
Tlf: 57 67 60 00. E-post: post@hisf.no.

For spørsmål knytta til lærarutdanningane kan du kontakte rådgivar Solfrid Kjoberg.Sist endra: 22. februar 2013 09:01:31