For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Medisinsk testing

Har du kommet inn på en av våre helse- eller sosialfaglige utdanninger? Les om krav til medisinsk testing og vaksinering.

Før du skal ut i praksis må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing, vaksinasjon og smitterisiko.

Vaksinasjon mot tuberkulose

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler studenter som i løpet av studietiden har pasientrettet praksis i tre måneder eller mer, å la seg vaksinere mot tuberkulose (BCG-vaksine). Under praksis og klinisk undervisning i helsefagutdanningene kan du være utsatt for tuberkulosesmitte.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller ditt lokale legekontor og be om BCG-vaksinasjon.

Tuberkuloseundersøkelse

Hvis du svarer ja på et eller flere av spørsmålene under, må du gjennomføre medisinsk testing og melde fra til studieadministrasjonen ved det instituttet du er student. Dette gjelder også dersom du reiser til et risikoland eller på annen måte utsettes for økt smitterisiko.

 • Har du i løpet av de 3 siste årene oppholdt deg sammenhengende i over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose?
 • Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha vært utsatt for tuberkuløs smitte?

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.
 • Du må levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse: røntgen thorax og Mantoux-prøve til studieadministrasjonen ved ditt institutt.
 • Du må selv avtale tid for gjennomføring av testen hos din lege eller smittevernlege der du er bosatt.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/klinisk undervisning før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse som viser at du ikke er smittet av/bærer av tuberkulose.

Tuberkulose-undersøkelser er gratis.

Dersom du svarer NEI på begge spørsmålene trenger du ikke foreta deg noe. Men husk at du plikter å varsle studieadministrasjonen ved ditt institutt dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Du finner mer informasjon i forskrift om tuberkulosekontroll.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Les gjennom punktene under.

 • Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver.
 • Jeg har i løpet av de siste 12 månedene
  • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
  • bodd i samme husstand som noen som er MRSA-positiv
  • hatt nær kontakt med noen som er MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr (med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte)
  • vært innlagt i helseinstitusjon i land utenfor Norden
  • fått omfattende helsemessig undersøkelse eller behandling i land utenfor Norden
  • arbeidet som helsepersonell i land utenfor Norden
  • oppholdt meg i barnehjem eller flyktningleir i land utenfor Norden
  • oppholdt meg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden, og har symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller jeg har innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner

Dersom du svarer JA på minst ett av punktene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve).
 • Du må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos din lege. Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare.
 • Du må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen ved ditt institutt.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/kliniske studier før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk test som viser at du ikke er smittet av/bærer av MRSA.

Dersom du svarer NEI på alle punktene over, trenger du ikke foreta deg noe. Men husk at du plikter å varsle studieadministrasjonen ved ditt institutt dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Du finner mer informasjon i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet.

Vaksinering mot hepatitt B

Studenter ved enkelte kliniske videreutdanninger har rett på gratis vaksinering mot hepatitt B i forbindelse med praksisstudier. Du må selv henvende deg til lege for å få gjennomført vaksinasjonen.

Mer informasjon finner du i smittevernloven, § 6.1.

Kontakt

Dersom du lurer på noe knyttet til medisinsk testing kan du kontakte Joanna Galek.


Sist endra: 28. juli 2014 11:09:23