For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Medisinsk testing

Har du kommet inn på en av våre helse- eller sosialfaglige utdanninger? Les om krav til medisinsk testing.

Før du skal ut i praksis må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing og spørsmålene om smitterisiko.

Hvis du svarer ja på et eller flere av spørsmålene under må du teste deg. Du skal i tillegg varsle avdelingen din ved HiSF.

Du må huske dette gjennom hele studietiden dersom du for eksempel reiser til risikoland eller på annen måte utsettes for økt smitterisiko.

Tuberkuloseundersøkelse

Les gjennom spørsmålene under.

 • Har du i løpet av de 3 siste årene oppholdt deg sammenhengende i over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose?
 • Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha vært utsatt for tuberkuløs smitte?

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.
 • Du må levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse: røntgen thorax og Mantoux-prøve til studieadministrasjonen ved din avdeling.
 • Du må selv avtale tid for gjennomføring av testen hos din lege eller smittevernlege der du er bosatt.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/klinisk undervisning før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse som viser at du ikke er smittet av/bærer av tuberkulose.

Tuberkulose-undersøkelser er gratis.

Dersom du svarer NEI på begge spørsmålene trenger du ikke foreta deg noe. Men husk at du plikter å varsle studieadministrasjonen ved din avdeling dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Du finner mer informasjon i forskrift om tuberkulosekontroll

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Les gjennom spørsmålene under.

 • Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positiv
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr (med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der vært innlagt på helseinstitusjon
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der arbeidet som helsearbeider
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der oppholdt meg i barnehjem eller flyktningleir
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder oppholdt meg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden, og har symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

 • Du har plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve).
 • Du må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos din lege. Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare.
 • Du må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen ved din avdeling.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/kliniske studier før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk test som viser at du ikke er smittet av/bærer av MRSA.

Dersom du svarer NEI på alle spørsmålene over, trenger du ikke foreta deg noe. Men husk at du plikter å varsle studieadministrasjonen ved din avdeling dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Du finner mer informasjon i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier.

Vaksinering mot hepatitt B

Studenter på videreutdanning i operasjon og akuttsykepleie har rett på gratis vaksinering mot hepatitt B i forbindelse med praksisstudier. Du må selv henvende deg til lege for å få gjennomført vaksinasjonen.

Mer informasjon finner du i smittevernloven §6.1.

Kontakt

Dersom du lurer på noe knyttet til medisinsk testing kan du kontakte Joanna Galek.


Sist endra: 22. januar 2013 23:03:08