For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Organisasjon

Hogskulebygget utvendig

Organisasjonskartet for HiSF.

Styret

Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane er øvste myndigheit ved høgskulen.

Leiinga

Høgskulen har ekstern styreleiar og åremålstilsette leiarar.

Rektor, leiarar og leiargrupper ved HiSF

Fagavdelingane

Det er fire fagavdelingar ved høgskulen.

Administrasjonen

Administrasjonen er inndelt i fire seksjonar:

Råd og utval

Høgskulen har fleire råd og utval som går på tvers av organisasjonen.Sist endra: 04. august 2014 07:29:11