For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

HSF-styremøte 2. mars 2010, sakliste med saksutgreiingar

Saksnr

Innhald

VS 10/1

Godkjenning av innkalling og sakliste

VS 10/2

Godkjenning av referat frå forrige møte

VS 10/3

Orienteringssaker

VS 10/4

Rekneskap 2009

VS 10/5

Rapport og planar 2009-2010

VS 10/6

Rapport om eksternfinansiert verksemd 2009

VS 10/7

Utvikling av UH-nett Vest m.m - svarbrev til HIB

VS 10/8

Vidareutbygging av HSF på Fosshaugane Campus

VS 10/9

Fordeling av stipendiatstillingar og førstelektormidlar 2010

VS 10/10

Godkjenning av utlysingstekst professor AHF

VS 10/11

Oppneming av kommisjon for vurdering av professorkompentanse - organisasjon og leiing

VS 10/12

Oppneming av kommisjon for vurdering av professorkompentanse - finansiell økonomi

VS 10/13

Evaluering av styremøtet

VS 10/14

Ymse


Sist endra: 25. februar 2010 15:55:26