For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

HSF-styremøte 17.desember 2009, sakliste med saksutgreiingar

Saksnr

Innhald

VS 09/62

Godkjenning av innkalling og sakliste

VS 09/63

Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte

VS 09/64

Orienteringssaker

VS 09/65

Budsjett for 2010

VS 09/66

Fordeling av strategiske FoU-midlar

VS 09/67

Rapport om utdanningskvalitet for 2008/2009

VS 09/68

Revsisjon av Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

VS 09/69

Etablering av "Sentre for fremragende utdanning" - høyring

VS 09/70

Tilsetjing som professor II ved Avdeling for helsefag (unnateke offentleg innsyn)

VS 09/71

Tilsetjing som professor II ved Avdeling for helsefag (unnateke offentleg innsyn)

VS 09/72

Evaluering av styremøtet

VS 09/73

Ymse


Sist endra: 11. desember 2009 14:29:07