For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Grafisk profil og logoer

Den grafiske profilen til høgskolen er beskrevet i Profilhåndboka.

Profilhåndboka inneholder retningslinjer for bruk av logo, font, grafiske element, fargepalett, maler med mer.

Alle reklamebyråer og trykkeri som skal produsere trykksaker eller andre produkter for HiSF, må gjøre seg kjent med de retningslinjene som er nedfelt i den grafiske profilen.

Logoer, grafiske element og maler

Annonsering
Power Point mal - norsk og engelsk
Logo i alle format (inkl. avdelingslogoar og engelsk logo) i fargar og svart/kvitt
Engelske logoar
Kursbevis (norsk)
Kursbevis (engelsk)
Ark i A-4 med toppgrafikk og logo (norsk)
Ark i A-4 med toppgrafikk og logo (engelsk)
Grafiske element til bruk i rekrutteringssamanheng
Grafiske element til bruk "på overordna nivå"
Fargepalett - høgskulen sine profilfargar
Mal konvoluttar


Sist endra: 30. april 2013 13:14:37