Fakta om studiet

Studiestad: Førde

Studielengd: 3 år

Studiepoeng: 180

Nivå/grad: Bachelor

Opptakskrav: Sjå innhaldsdelen

Studiekode: 216 822

Søknadsfrist: 15.04.2014

Studieopphald i utlandet:

Tilbod i 2. eller 3. studieår

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Eli Nummedal

Administrativ kontakt: Opptakskontoret

portrettbilde av student
- Jeg manglet mattekvalifikasjonene til ingeniørstudiet, og gjennomførte disse gjennom sommerkurset ved HiSF. Jeg hadde ingen forventninger til hverken studiet eller studentmiljøet, og ble veldig positivt overrasket. Vi har relativt små klasser, noe som gjør at vi blir godt oppfulgt og alltid får den hjelpen vi trenger. Det gir oss også mulighet til å utføre det vi lærer i praksis. Det er et utrolig bra studentmiljø på skolen. Vi har en egen studentkro og det er hele tiden noe som skjer for studenter.
Cecilie Strømsnes

Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø

Bachelor

Har du lyst å jobbe med framtidas utfordringar? Energiforsyning er heilt avgjerande for at eit moderne samfunn skal fungere, og det er stort fokus på fornybar energi. Denne bachelorutdanninga gir spennande jobbmoglegheiter i ein bransje som har stort behov for kompetanse.

Studieinnhald

Du lærer om

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar og prosjektarbeid. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Prosjektoppgåver og bacheloroppgåve skjer i samarbeid med næringslivet, noko som gir deg ein unik sjanse til å kome i kontakt med framtidige arbeidsgivarar.

Opptakskrav

Jobbmoglegheiter

Vidare studium

Masterstudium ved høgskular og universitet i inn- og utland.


Sist endra: 22. juni 2014

Del