Betre leiing gir meir velferd for samfunnet

Lenkje til bilete
Deltakarane på fyrste samling

Det er litt av motivasjonen for 14 damer og menn som har byrja på studiet Leiing for velferd. Alle har leiar- eller utviklingsoppgåver i statleg og kommunal velferdsforvaltning, og kvar enkelt møter dagleg dei store utfordringane i sektoren.

Difor var dei ekstra motiverte då dei møtte fram til fyrste samling på Sandane i Gloppen. Allereie den fyrste dagen fekk dei faglege utfordringar av førelesarane Leif Longvanes og Magne Eikås. Etter førelesingane jobba dei vidare i grupper for å leggja fram neste dag. Leiing for velferd er ingen ferie. Me les i studieplanen:

Vidareutdanninga Leiing for velferd er eit studium for personar som ønskjer og vil ta på seg leiaroppgåver eller vidareutvikle seg som leiar. Studiet er innretta mot tilsette i NAV, kommunar og tilgrensande organisasjonar som arbeider med produksjon av velferdstenester. Studiet er ambisiøst og krev innsats frå den enkelte student.

Studiet har eit omfang på 30 studiepoeng. Det byrja i november og vert avslutta til påske i 2009. Det er framleis ledige plassar.

Les meir om studiet.


Sist endra: 14. november 2007 14:16:31