Bu- og reiseutgifter for studentar
Reglement for dekking av bu og reiseutgifter for studentar
Skjema for bu- og reiseutgifter
Hotellavtalar for studentar
 
Studieplanar
Studieplanar 2014-15
 
Informasjonshefter og skjema
Barnehagelærarpraksis
Førskulelærarpraksis
Grunnskulepraksis
Skjema for planlegging av praksis
Vurdering av praksis
Teiepliktskjema
 
Årsplan og reglement
Årsplan for praksis og samlingar ved ALI 2014-15
Reglement for tildeling av praksisplass ved ALI
 

Praksis i barnehagelærerutdanningen

barnehagebarn i blomstereng

Praksisopplæringen har et omfang tilsvarende 100 dager.

Du vil hovedsaklig ha praksis i barnehage, men en uke praksis er lagt til det første året i grunnskolen, og en uke skal knyttes til fordypningsenheten din. Etter hver praksisperiode får du en vurdering til bestått/ikke bestått.

Organisering av praksis

Studieår

Type praksis

Tid

1. - høst

Barnehagepraksis + 1 frittståande praksisdag

20 + 1 dag

1. - vår

Barnehagepraksis (storbarnsavdeling)

Skolepraksis i 1. klasse

10 dager

5 dager

2. - høst

Barnehagepraksis

15 dager

2. - vår

Barnehagepraksis (i samme barnehage som høstpraksis)

24 dager

3. - høst

Barnehagepraksis

20 dager

3. - vår

Praksis fordypningsenhet

5 dager

(I deltidsutdanningen går praksis over fire år.)

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av dine faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i barnehagelæreryrket. Vurderingen er regulert av den nasjonale forskriften om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Kontakt

Praksiskoordinator: Kari Marie NavarseteSist endra: 12. september 2013 12:25:48