Institutt for økonomi og administrasjon

Ved Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) kan du kvalifisere deg til eigedomsmeklar, leiarstillingar innan reiselivet, fagperson eller rådgjevar innan marknadsføring, personaladministrasjon, rekneskaps- og budsjettarbeid, økonomiske analyser og finans. Tek du årsstudiet i jus får du grunnleggjande juridisk kompetanse som er nyttig i mange saksbehandlar- og økonomiske og administrative stillingar.

Både privat næringsliv, offentlege institusjonar og ideelle organisasjonar rekrutterer kandidatar frå oss.

Instituttleiar: Leif Longvanes

Besøksadresse Fossbygget, Fossvegen 6

Utdanning

Instituttet tilbyr:

TilsetteSist endra: 24. februar 2014 10:04:08