Fagmiljø ved avdeling for samfunnsfag

Her presenterer vi ei oversikt over dei tilsette som underviser på dei ulike emna/fagområda.

Barnevern, bachelor

Jus

Borgtor Bøyum
Dag Digernes
Ingunn Skjelbreidalen

Pedagogikk

Torkjell Sollesnes

Praksisansvarleg

Torkjell Sollesnes

Psykologi

Grete Fischer
Arnold Goksøyr
Magne Mæhle

Samfunnsfag

Knut Magne Aanestad
Magne Eikås
Tone Jørgensen
Sølvi Marie Risøy

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge og sosialpedagogikk

Kari Bergset
Geir Breidablik
Trond Erlien
Tone Jørgensen
Alf Tor Melhus
Berit Njøs
Torkjell Sollesnes
Oddvar Storebø
Randi Sørensen
Ståle Sårheim

Det vert også gitt undervisning av eksterne timelærarar.

Sosialt arbeid, bachelor

Jus

Borgtor Bøyum
Dag Digernes
Ingunn Skjelbreidalen

Psykologi

Grete Fischer
Arnold Goksøyr
Magne Mæhle

Praksis

Marianne Hoff

Samfunnsfag

Knut Magne Aanestad
Magne Eikås
Tone Jørgensen
Sølvi Marie Risøy

Sosialt arbeid

Kari Bergset
Geir Breidablik
Trond Erlien
Svanhildur Gudmundsdottir
Marianne Hoff
Tone Jørgensen
Alf Tor Melhus
Berit Njøs
Sandra Opheim
Lillian Bruland Selseng
Inger Johanne Solheim
Oddvar Storebø
Randi Sørensen
Ståle Sårheim

Det vert også gitt undervisning av eksterne timelærarar.

Vernepleie, bachelor

Helsefag

Brit-Marie Follevåg
Agnes Fotland
Aud Marie Øien

Jus

Borgtor Bøyum
Dag Digernes

Miljøarbeid, habilitering, rehabilitering

Geir Breidablik
Brit-Marie Follevåg
Ole Martin Hitland
Oddvar Storebø
Aud Marie Øien

Pedagogikk

Torkjell Sollesnes

Praksis

Agnes Fotland – miljøarbeid, heiltidsstudiet
Vigdis Reisæter - miljøarbeid, deltidsstudiet
Ole Martin Hitland - prosjektpraksis
Brit-Marie Follevåg – helsefag: pleie og omsorg

Psykologi

Grete Fischer
Arnold Goksøyr
Magne Mæhle

Samfunnsfag

Knut Magne Aanestad
Magne Eikås
Tone Jørgensen
Sølvi Marie Risøy

Historie, bachelor og samfunnsfag årsstudium

Historie

Trond Erlien
Oddmund Løkensgard Hoel
Ulrike Spring
Anders Timberlid

Samfunnsvitskapleg metode

Oddmund Løkensgard Hoel
Gunnar Onarheim

Globalisering

Geir Breidablik
Gunnar Onarheim
Anders Timberlid
Per Jarle Sætre

Ex phil og Ex fac

Geir Breidablik

Idéfag/historie

Oddvar Storebø

Sosiologi bachelor og årsstudium ungdomssosiologi

Sosiologi

Knut Magne Aanestad
Geir Breidablik
Roger Hestholm
Gunnar Jørgensen
Sandra Opheim

Samfunnsvitskapleg metode

Oddmund Løkensgard Hoel
Gunnar Onarheim

Globalisering, stat og samfunn

Geir Breidablik
Gunnar Onarheim
Per Jarle Sætre
Anders Timberlid

Ex phil og Ex fac

Geir Breidablik

Idéfag/historie

Oddvar Storebø

Økonomi-, reiselivs- og eigedomsmeklarfag

Bedriftsøkonomi

Johannes Idsø
Sverre Høgheim
Mona Kristin Nytun

Eigedomsmekling

Ingunn Skjelbreidalen
Borgtor Bøyum
Erik Martinsen (ekstern)
Pål Huhn Monsen (ekstern)

Jus

Dag Digernes
Ingunn Skjelbreidalen
Borgtor Bøyum

Marknadsføring

Ove Oklevik
Atanu K. Nath
Hildegunn Loftesnes

Metodefag

Jon Gunnar Nesse
Atanu K. Nath
Ove Oklevik
Thorbjørn Årethun

Organisasjonsfag

Jon Gunnar Nesse
Harald Mundal
Kristin Løseth
Anders Fitje
Oddvar Storebø

Reiselivsfag

Anders Fitje
Kristin Løseth
Hildegunn Loftesnes
Helene Maristuen

Samfunnsøkonomi

Johannes Idsø
Thorbjørn Årethun
Ove Oklevik
Bharat P. BhattaSist endra: 03. desember 2012 12:57:46