For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Kurs og oppdrag

Illustrasjonsfoto: Tommelen opp!

Er du skuleeigar, eller representerer du ein skule, barnehage, offentleg eller private velferdstenester, ein organisasjon eller ei privat bedrift? Då kan du bestilla skreddersydde utdanningar, forskings- eller utviklingsarbeid. Som oppdragsgjevar avgjer du sjølv omfanget på oppdraget.

Fagområda til Høgskulen i Sogn og Fjordane finn du i oversikten over studia som høgskulen tilbyr.

Ta kontakt med HiSF Oppdrag for ein samtale om kva de ynskjer og kva me kan tilby. HiSF Oppdrag er Høgskulen i Sogn og Fjordane si eining for oppdragsverksemd.Sist endra: 05. januar 2012 12:32:36