For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Engelsk for lærarar på ungdomstrinnet, etterutdanning

Illustrasjonsfoto, mann peikar

Treng du fagleg påfyll? Våren 2011 er det kurs for engelsklærarar, med studietur og undervisning på Det norske studiesenteret i York. Etterutdanninga er ein del av satsinga Kompetanse for kvalitet.

Målgruppe

Lærarar som underviser i engelsk på ungdomstrinnet. Lærarar på mellomtrinnet vil òg ha utbyte av kurset.

Mål

Å få høgare kompetanse i munnleg engelsk, oppdatert kunnskap om det moderne Storbritannia, innsyn i engelsk skulekvardag og reflektera over undervisning i engelsk saman med andre lærarar

Innhald og organisering

Førebuing til studietur, 1 dag samling
- Informasjon om studiesenteret og praktiske opplysningar om opplegget
- Kommunikative aktivitetar til bruk i engelskundervisninga
- Grammatikken sin plass i engelskopplæringa
- Litteratur som høver for mellomtrinnet/ungdomstrinnet

Studietur til York, 14 dagar

- Skulebesøk
- Skulesystemet i England
- Historisk vandring gjennom Englands historie sett gjennom historien til York
- Barnelitteratur og bøker som høver for norske elevar
- Multikulturalisme i Storbritannia
- Oversikt over britisk presse og aktuelle saker i britisk media
- Vokabularinnlæring
- Korleis undervise i munnleg engelsk
- Frå anglosaksisk til moderne global engelsk
- Taboo or not taboo, tabuspråk i engelsk

Etterarbeid

- Oppsummering og innlevering av refleksjonsnotat om studieturen

Tidspunkt

Førebuingsdag i Sogndal: 7. mars
Studietur til York: 4.-15.april (avreise 3. april)
Innlevering av etterarbeid: 23. mai

Økonomi

Høgskulen i Sogn og Fjordane dekkjer undervisning og overnatting i York. Deltakarane må sjølve organisera reise til og frå kurset. Reise og kost må dekkjast av deltakarane.

Påmelding

Send namnet ditt, adresse og namn på skulen til hsfoppdrag@hisf.no innan 15. januar 2011. Det er 15 plassar på kurset. Ved fleire påmelde vert lærarar som har mykje undervisning i engelsk på ungdomstrinnet prioriterte. Tilbodet går til skulane i Sogn og Fjordane.

Spørsmål?

Kontakt HSF Oppdrag, fortrinnsvis på e-post: hsfoppdrag@hisf.no

Lenkjer

Informasjon om etterutdanning, pdf


Sist endra: 16. november 2010 12:39:20