For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Seminar og konferansar

Konferansesal

HiSF Oppdrag arrangerer konferansar og seminar både på vegner av Høgskulen i Sogn og Fjordane og for andre oppdragsgjevarar.

Vil du ha ein profesjonell arrangør, så ta kontakt med oss!

Arrangement som er opne for eksterne deltakarar.Sist endra: 05. januar 2012 12:27:26