For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Kontaktopplysningar

Postboks 133, 6851 Sogndal.

E-post: hsfoppdrag@hisf.no

Telefon: 57 67 60 00 (sentralbord)

HiSF Oppdrag har koordinatorar på alle avdelingane på høgskulen.

Namn

E-post

Avdeling

Telefon

Åse Bakken

aase.bakken@hisf.no

Fellesadministrasjonen

57676340

Anne Lone Hovland

anne.lone.hovland@hisf.no

Samfunnsfag

57676326

Helge Hustveit

helge.hustveit@hisf.no

Ingeniør- og naturfag

57676225

Tone Skjerdal

tone.skjerdal@hisf.no

Fellesadministrasjonen

57676345 95297729

Terje Vatlestad

terje.vatlestad@hisf.no

Fellesadministrasjonen

57676139 90880755

Ingebjørg Vikesland

ingebjorg.vikesland@hisf.no

Lærarutdanning og idrett

57676068

Bente K. Walaker

bente.walaker@hisf.no

Helsefag

57722512Sist endra: 05. januar 2012 11:39:32