For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Regionaløkonomisk utvikling og småkraft

Om prosjektet

Dette er et prosjekt hvor vi ser på den regionaløkonomiske virkningen av småkraftutbygging. Spesielt vil vi se nærmere på om ulike organisasjonsformer har forskjellige konsekvenser for den lokale økonomien. Det vil si om fallrettseierne leier bort fallrettane til større eksterne aktører eller selv foretar utbyggingen og har eierskap til kraftverkene. Samarbeid med Vestlandsforskning. Fylkeskommunen er oppdragsgiver.

Johannes Idsø er prosjektansvarleg ved HiSF.

Samarbeidspartnarar

Vestlandsforsking

Status

Planlagt ferdig våren 2012.