For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Tilsette med doktorgrad

Namn

Grad/År

Fag

Avdeling

Andersen, John Roger

Ph.D, UiB 2011

Helsefag

AHF

Apelseth, Arne

Dr. art, UiB 2004

Nordisk

ALI

Askildt, Astrid

Dr. philos, UiO 2002

Spesialpedagogikk

ALI

Auestad, Inger

Ph.D, UiO 2009

Botanikk

AIN

Austad, Ingvild

Dr. scient, UMB 1980

Landskapsøkologi

AIN

Bhatta, Bharat P.

Ph.D., HiMolde 2009

Transportøkonomi og logistikk

ASF

Bondevik, Stein

Dr. scient, UiB 1996

Geologi

AIN

Bukve, Oddbjørn

Dr. philos, UiB 2001

Org- og adm.vitskap

ASF

Fossøy, Ingrid

Dr. polit., UiO 2006

Pedagogikk

ALI

Glosvik, Øyvind

Dr. polit., UiB 2001

Org- og adm.vitskap

ASF

Grov, Ellen Karine

Dr. polit., UiO 2006

Sjukepleievitskap

AHF

Haara, Frode

Ph.D, UiB 2011

Matematikk didaktikk

ALI

Halding, Anne-Grethe

Ph.D, UiO 2011

Helsefag

AHF

Hamre, Liv Norunn

Ph.D, UiO 2009

Botanikk

AIN

Henriksen, Helge

Ph.D, UiB 2007

Geologi

AIN

Hestholm, Roger

Dr. polit., UiB 2004

Sosiologi

ASF

Hoel, Oddmund L.

Ph.D., NTNU 2009

Historie

ASF

Holden, Erling

Dr. ing, NTNU 2002

Teknologi og samfunn

ADM

Høgheim, Sverre

Dr. oecon, NHH 1990

Bedriftsøkonomi

ASF

Jenssen, Eirik S

Ph.D., UiB 2012

Pedagogikk

ALI

Jåstad, Hilde Leikny

Ph.D, UiT 2011

Historie

ASF

Kleiven, Ole

Dr. scient, UiB 1996

Zoologisk økologi

AHF

Kyrkjebø, Erik

Ph.D., NTNU 2007

Kybernetikk

ADM

Leknes, Ingvar Leif

Dr. scient, UiB 1982

Zoologisk anatomi

ALI

Mamen, Asgeir

Ph.D., UiB 2011

Idrettsfag

ALI

Mæhle, Magne Olav

Dr. philos, UiB 2004

Psykologi

ASF

Moe, Vegard F.

Dr. scient, NIH 2007

Idrettsfilosofi

ALI

Myklebust, Terje

Dr. scient, UiB 2001

Matematikk

ALI

Nath, Atanu K.

Ph.D., Univ. i Luleå 2007

Elektronisk handel

ASF

Netteland, Grete

Dr. polit, UiB 2008

Informasjonsvitskap

ASF

Oklevik, Ove

Ph.D, NHH 2011

Marknadsføring

ASF

Paetzel, Matthias

Dr. scient, UiB 1993

Geologi

AIN

Resaland, Geir Kåre

Ph.D, NIH 2010

Idrettsbiologi

ALI

Risøy, Sølvi Marie

Ph.D, UiB 2010

Adm.- og organisasjonsvitskap

ASF

Roald, Knut

Ph.D, UiB 2010

Pedagogikk

ALI

Rydgren, Knut

Dr. scient, UiO 1997

Botanikk

AIN

Råholm, Maj-Britt

Fil.dr., Abo Akademi 2003

Vårdvetenskap

AHF

Saha, Parmita

Ph.D., Univ. i Luleå 2008

Elektronisk handel

AIN

Seldal, Tarald

Dr. scient, UiB 1994

Zoologisk økologi

AIN

Skår, Randi

Ph.D, UiB 2010

Pedagogikk

AHF

Steene-Johannessen, Jostein

Ph.D, NIH 2009

Idrettsbiologi

ALI

Spring, Ulrike

Dr. Phil, Univ. i Wien 2000

Historie

ASF

Sætre, Per Jarle

Ph.D., NTNU 2009

Geografi

ASF

Söderlund, Göran

Ph.D,Stockholms Univ. 2007

Psykologi

ALI

Timberlid, Jan Anders

Dr. philos, UiB 1992

Historie

ASF

Ulvestad, Hilde Aga

Dr. ing, AHO 2001

Kunstfag

ALI

Yde, Jacob Clement

Ph.D, Univ. i Aarhus 2007

Geologi

AIN

Ødegård, Inger Karin Røe

Ph.D, UiO 2010 ???

Pedagogikk

ALI

Øien, Aud Marie

Ph.D, UiB 2010

Helsefag

ASFSist endra: 14. februar 2014 13:01:23