Hovudside for HiSF-tilsette

HiSF treng ris og ros frå deg for å bli betre.

AVDELINGSSIDENE: AHF - AIN - ALI - ASF

 
Kunnskapsministeren avviste konsortium

Høgskulen ønskjer å vere ein sjølvstendig institusjon innanfor eit konsortium med andre institusjonar på Vestlandet. Men dette alternativet møtte motbør frå av kunnskapsministeren.

 
Nytilsett ved seksjon for økonomi

Norodd Øvretun er ansatt som rådgiver ved seksjon for økonomi ved HiSF.

 
Fag, fnis og frieri

Forskningsdagene i Førde skeiet ut med stand-up på en torsdag, strammet seg til med fag på fredag og endte med frieri på lørdag.

 
Marie Curie-søknader fra AHF

Blir det gullegg av det nye samarbeidet med Bournemouth University?

 
Solheim med opprykk til førstelektor

Inger Johanne Solheim har fått opprykk til førstelektor. Solheim er tilsett ved Avdeling for samfunnsfag.

 
Gløym alt du har lært om Bibsys - no får du "Heile biblioteket i eitt søk"
Søkjarlista til rektorstillinga er klar
Praksisnære foredrag ga fullt hus
Take-off for Forskingsdagane
Bokkafé i biblioteket
Val av tilsette i styret for høgskulen
Viserektorane kan sitje i tre periodar
Amund Riiser skal leie masterforum ved HiSF
IØA på tur til Årdal
Forskingsdagane: Å snakke saman, eller ikkje gjere det
Stand up + forsking = sant
– Overivrige foreldre er meir drepande enn dyrkande
Iransk forskar med hjarte for skog
Nytilsett ved Institutt for samfunnsvitenskap
Gode studenttal for økonomi og administrasjon
Mange ville høyra på Eli
Rektorstillinga har søknadsfrist 21. september
Doktorgrad om språk vekkjer interesse
Ane Bergersen synte oss spegelen på kulturkurs
Test databasen Scopus no!
Hovudreingjering i høgskuleøkonomien
Styret går for ein sjølvstendig høgskule
Ny fagbok om profesjonsutvikling i skolen
Eit sterkare UH-nett Vest
Ungdomsskulelærarar: På med allvêrsjakka!

Anette Olsen og Magnhild Karsrud, begge grunnskulelærararstudentar ved HiSF, har fått publisert artikkel i bladet Utdanning.

 
Styremøtet 9. september

Styremøtet blir flytta til Mølla, 3. etasje i Fossbygget (gamle grafisk)

 

Fleire saker
Flere saker på HiSF-veven


Sist endra: 30. november 2012 09:45:51