Hovudside for HiSF-tilsette

HiSF treng ris og ros frå deg for å bli betre.

AVDELINGSSIDENE: AHF - AIN - ALI - ASF

 
Fem nye stillingar innan ingeniør- og naturfag

Kjenner du ein realist eller ein økonom på jakt etter jobb? No er høva gode til å finne ei interessant stilling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 
Barnehagelærarane skal fremje nynorsk

Marknadskreftene jobbar mot nynorsken. Difor er det viktig at kommande barnehagelærarar veit å formidle nynorsk barnelitteratur i jobben sin.

 
Framlegg til kandidatar til fou-prisen ved HiSF innan 1. desember

Fou-prisen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane skal delast ut i samband med fagdagen 23. januar 2015.

 
Det enkle er ofte det beste

Livsstilsfaktorer, biomarkører, kompetanseutvikling, selvråderett, kreftdiagnostikk og tverrsnittstudier. Forskerne våre liker store og kompliserte ord. Hvordan går det når de skal fenge et publikum i fart?

 
- Vi endar opp med å forgifte våre eldre med medikament

Høgskulelærar Anne-Margrethe Hjertenes har snakka med NRK i samband med pasienttryggleikskampanjen, og ho manar til meir medviten bruk av medikament på sjukeheimen.

 
Nærmar oss 4 000 studentar!
Tysdagsdebatten: Ei framtid for fjordturismen?
Nasjonal sikkerhetsmåned
Korleis utviklar lærarar kompetansen sin som klasseleiar?
« - Det er stygt å setje att eit hjerte»
Nytilsette ved Avdeling for samfunnsfag
Superrevyen i Førde
Informasjon om rektortilsettinga
Statsbudsjettet 2015
Den nakne artikkel
Ny fagbok om skuleleiing
Ny anmeldelse av "Tapt barndom... eller?"
Ny kunst i Høgskulebygget i Sogndal
Kunnskapsministeren avviste konsortium
Nytilsett ved seksjon for økonomi
Fag, fnis og frieri
Marie Curie-søknader fra AHF
Solheim med opprykk til førstelektor
Gløym alt du har lært om Bibsys - no får du "Heile biblioteket i eitt søk"
Søkjarlista til rektorstillinga er klar
Praksisnære foredrag ga fullt hus
Take-off for Forskingsdagane
Bokkafé i biblioteket
Val av tilsette i styret for høgskulen
Viserektorane kan sitje i tre periodar
Ungdomsskulelærarar: På med allvêrsjakka!

Anette Olsen og Magnhild Karsrud, begge grunnskulelærararstudentar ved HiSF, har fått publisert artikkel i bladet Utdanning.

 

Fleire saker
Flere saker på HiSF-veven


Sist endra: 30. november 2012 09:45:51