Hovudside for HiSF-tilsette

HiSF treng ris og ros frå deg for å bli betre.

AVDELINGSSIDENE: AHF - AIN - ALI - ASF

 
Mange ville høyra på Eli

Nesten 100 tilhøyrar hadde sessa seg i auditoriet i Helga Engs hus på Blindern då førsteopponenten la i veg med krevjande spørsmål til doktorand Eli Bjørhusdal. Det er uvanleg mykje, og me frå Sogndal var sjølvsagt godt fornøgde med at det var ei av våre som vekte slik interesse.

 
Rektorstillinga har søknadsfrist 21. september

Korleis er pågangen av interesserte søkararar? Vi utfordrar Heidi-Kathrin Osland, styreleiar i Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 
Doktorgrad om språk vekkjer interesse

Fredag 12. september disputerer Eli Bjørhusdal med avhandlinga "Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005.» Disputasen går føre seg på Universitetet i Oslo, og er i dag omtalt i Klassekampen.

 
Ane Bergersen synte oss spegelen på kulturkurs

Tema var korleis unngå kulturkrasj med utanlandske studentar. Røynsler frå Zambia og Norge.

 
Test databasen Scopus no!

Biblioteket har fått avtale om å prøve ut databasen Scopus fram til 10.oktober, og det er viktig at brukarane no prøver ut og gir tilbakemelding om databasen.

 
Hovudreingjering i høgskuleøkonomien
Styret går for ein sjølvstendig høgskule
Ny fagbok om profesjonsutvikling i skolen
Eit sterkare UH-nett Vest
Innspel til strukturmeldinga
- Stort treng ikkje vere best
Nytilsett ved institutt for økonomi og administrasjon
Velkommen til Rettleiingskonferanse
Sissel – eigentleg optimist
Praksissjokk blant nyutdanna lærarar
Årets studentassistentar på biblioteket i Sogndal
Diskursgruppa ønsker nye medlemmer
Eldfull fadderveke i Førde
Når feittet blir ein protest mot sunnheitstyranniet
Eli Bjørhusdal disputerer
Trå etter boka, oppfør dykk ordentlig og ikkje ta snarvegar
Studentane sat musestille - talarane ropa på engasjement
Ver aktive og engasjerte!
Oppteken av å løfte lærarutdanninga
Heidra som beste førelesar i 2014
Trine Skei Grande vitjar høgskulen
”Det er ditt liv og ditt val”
Tango for tre
Nytilsett ved Avdeling for samfunnsfag
Ungdomsskulelærarar: På med allvêrsjakka!

Anette Olsen og Magnhild Karsrud, begge grunnskulelærararstudentar ved HiSF, har fått publisert artikkel i bladet Utdanning.

 
Styremøtet 9. september

Styremøtet blir flytta til Mølla, 3. etasje i Fossbygget (gamle grafisk)

 

Fleire saker
Flere saker på HiSF-veven


Sist endra: 30. november 2012 09:45:51