Meldingar
Struktursaka per 17.10; status og framdrift. Notat frå rektor.
Leiarmøtet 14. oktober
Nye publiseringskanalar: Viktig frist 30. november!
Instituttleiar ved Institutt for ingeniør og teknologifag - intern utlysing
Instituttleiar ved Institutt for naturfag - intern utlysing
Møtebok frå HiSF-styremøte 9. sept.
Notat til Kunnskapsdepartementet
Leiarmøtet 25. august
Estetiske retningslinjer for Høgskulebygget i Sogndal
Hjertestartarar ved HiSF
 
Snarvegar:
Møteplan hausten 2014
TimeEdit
Studieplanar
Kart over Fosshaugane campus
Plan for studieåret
Beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane
StudentWeb
Ledige stillingar
Bloggar ved HiSF
Adresser
Ordbøker
Telefonkatalogen 1880
 
Innlogging
Administrative system
ESS
E-post
Melde feil/behov/endringar om it, personal, bygg
Fronter
 

Hovudside for HiSF-tilsette

HiSF treng ris og ros frå deg for å bli betre.

AVDELINGSSIDENE: AHF - AIN - ALI - ASF

 
Framlegg til kandidatar til fou-prisen ved HiSF innan 1. desember

Fou-prisen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane skal delast ut i samband med fagdagen 23. januar 2015.

 
Det enkle er ofte det beste

Livsstilsfaktorer, biomarkører, kompetanseutvikling, selvråderett, kreftdiagnostikk og tverrsnittstudier. Forskerne våre liker store og kompliserte ord. Hvordan går det når de skal fenge et publikum i fart?

 
- Vi endar opp med å forgifte våre eldre med medikament

Høgskulelærar Anne-Margrethe Hjertenes har snakka med NRK i samband med pasienttryggleikskampanjen, og ho manar til meir medviten bruk av medikament på sjukeheimen.

 
Nærmar oss 4 000 studentar!

Per 1. oktober er det registrert 3 887 studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 
Tysdagsdebatten: Ei framtid for fjordturismen?

Fjordturismen er i kraftig omstilling. Er sogningane budde på dette? Tysdagsdebatten 21. oktober inviterer til haustens store reiselivsdebatt.

 
Nasjonal sikkerhetsmåned
Korleis utviklar lærarar kompetansen sin som klasseleiar?
« - Det er stygt å setje att eit hjerte»
Nytilsette ved Avdeling for samfunnsfag
Superrevyen i Førde
Informasjon om rektortilsettinga
Statsbudsjettet 2015
Den nakne artikkel
Ny fagbok om skuleleiing
Ny anmeldelse av "Tapt barndom... eller?"
Ny kunst i Høgskulebygget i Sogndal
Kunnskapsministeren avviste konsortium
Nytilsett ved seksjon for økonomi
Fag, fnis og frieri
Marie Curie-søknader fra AHF
Solheim med opprykk til førstelektor
Gløym alt du har lært om Bibsys - no får du "Heile biblioteket i eitt søk"
Søkjarlista til rektorstillinga er klar
Praksisnære foredrag ga fullt hus
Take-off for Forskingsdagane
Bokkafé i biblioteket
Val av tilsette i styret for høgskulen
Viserektorane kan sitje i tre periodar
Amund Riiser skal leie masterforum ved HiSF
IØA på tur til Årdal
Ungdomsskulelærarar: På med allvêrsjakka!

Anette Olsen og Magnhild Karsrud, begge grunnskulelærararstudentar ved HiSF, har fått publisert artikkel i bladet Utdanning.

 

Fleire saker
Flere saker på HiSF-veven


Sist endra: 30. november 2012 09:45:51