For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet har ansvar for å utvikle og forvalte høgskulen sitt kvalitetssystem.

Utvalet skal sikre kvaliteten i utdanningane med særleg fokus på utvikling av studieplanane, utvikling av pedagogisk og ditital kompetanse, internasjonalisering av utdanningane og forskingsbasert undervisning.

Utdanningsutvalet vert leia av viserektor for utdanning, og har åtte medlemar. I tillegg til viserektor kjem fire tilsette i undervisnings- og forskarstillingar, ein ekstern medlem, og to studentar.

Seksjon for utdanning er sekretariat for utdanningsutvalet.

Reglement for utdanningsutvalet

Medlemmer i utdanningutvalet 2011 - 2015

Aktuelt frå utdanningsutvalet

Oppsummering Utdanningsutvalet 14.02.13
Oppsummering utdanningsutvalet 29.11.12
Oppsummering utdanningsutvalet 12.05.12
Oppsummering utdanningsutvalet 09.02.12

Eldre møte i utdanningsutvalet


Sist endra: 01. august 2014 12:59:48