For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Studieadministrasjon

Det studieadministrative arbeidet rettar seg mot både studiesøkjarar og aktive HiSF-studentar.

Studieadministrasjon vert utført av seksjon for utdanning under leiing av viserektor for utdanning Terje Bjelle.

Kven gjer kva i seksjon for utdanning?

Oppgåver, tenester og støttefunksjonar som vert utført av seksjon for utdanning

Studenttorget
Eksamen og sensur
Godskriving av fag
Regelverk som gjeld for gjennomføring av studium ved HiSF
Studentrekruttering
Studiekvalitet
Studieplanar - studiehandbøker
Søknad og opptak
Læringsmiljøutvalet
Utdanningsutvalet


Sist endra: 27. april 2012 15:11:12