For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Vernerunde

Vernerunde skal vere ein rutinemessig, fortløpande kartlegging av arbeidsmiljøet, og skal gjennomførast innan 15. februar kvart år. Verneomboda for dei ulike verneområda saman med leiar på dei ulike einingane/avdelingane går vernerunden. Leiar er ansvarleg for at vernerunden vert utført.

Verneområde og verneombod i HiSF

I Høgskulen i Sogn og Fjordane har vi sju verneområde; fem verneområde i Sogndal, eitt verneområde i Førde og eitt på Studiesenter Sandane.

 
Handlingsplan
Temaliste for bruk ved vernerunde
Vernerunde - retningslinjer for gjennomføring


Sist endra: 08. juli 2010 13:18:59