For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar

HiSF er inkluderande arbeidslivsbedrift. Dette inneber rettar og pliktar både for høgkulen som arbeidsgjevar og den enkelte tilsette. Arbeidsgivar pliktar å ta initiativ til dialog, oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakar. Tilsette pliktar og å bidra til den gode dialogen med opplysningar som bidreg til ei god funksjonsvurdering av den tilsette.

Viktige stoppunkt i oppfølging av sjukmelde

Her finn du ei oversikt over viktige avtalepunkt i arbeidet med oppfølging av sjukmeld arbeidstakar.

 
Rutinar for oppfølging av sjukmeldt arbeidstakar

Frå 1. juli 2011 vart reglane for oppfølging av sjukmeldt arbeidstakar endra. Det er lagt opp til tettare oppfølging både for arbeidsgjvar og arbeidstakar.

 
Rapporteringsskjema oppfølging av sjukmeld arbeidstakar 9 veker

Etter 9 veker sjukmelding skal arbeidsgjevar sende rapporteringsskjema til NAV. Saman med rapporteringsskjema skal også oppfølgingsplanen sendast. Utfylt skjema sendast til seksjon for personal og økonomi ved perosnalrådgjevar som sender vidare til NAV.

 
Oppfølgingsplan ved sjukmelding

Når ein arbeidstakar er sjukmeld skal arbeidsgjevar og arbeidstakar lage ein oppfølgingsplan seianast innan fire veker. Planen skal seie noko om kva som skal til for at sjukmeld arbeidstakar kan vere heilt eller delvis i arbeid.

 
Kalkulator - stoppunkt for oppfølging av sjukmelde

Vi har laga eit enkelt rekneark der du ved å fylle ut startdato for sjukmeldinga får opp datoane for viktige stoppunkt i samband med oppfølging av sjukmelde.

 
HiSF er IA-verksemd
Eigenmelding


Sist endra: 06. november 2012 18:22:59