For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Rekneskapsinformasjon

Her finn du oppdaterte delårsrapportar og årsrekneskapen til høgskulen

Rekneskapsrapportar

Leiingskommentar til rekneskapen 2007
Rekneskap 2007

Rekneskap 2007 med notar

 
Delårsrapport 1. tertial 2006
Styrets årsmelding 2005
Delårsrapport 2. tertial

Arkiv rekneskap


Sist endra: 28. desember 2006 16:05:46