For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Prosjektverksemda ved HiSF

Her finn du informasjon om vår eksternt finansierte verksemd:

Når det gjeld kurs og oppdragsverksemd er det HiSF Oppdrag som er ansvarlege for desse prosjekta. Ta kontakt med HiSF Oppdrag eller sjå Kvalitetshandboka. HiSF Oppdrag er også gode hjelparar når det gjeld å setje opp budsjett og kontraktar, arrangere konferansar med meir.

Prosjektstruktur
Eksternt finansiert verksemd 2011


Sist endra: 05. mars 2012 11:27:03