For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Forsking og utviklingsarbeid på ALI

Avdeling for lærarutdanning og idrett har to satsingsområde på fou. Dette er idrettsforsking (Vegard F. Moe er leiar) og læringsforsking (Gjert Langfeldt er leiar). Til kvar av satsingsområda er det knytt fleire forskargrupper.

Nytt om forskinga vår

ALI sin fou-plan

Fou-utvalet har arbeidt med å rullera fou-planen vår eit års tid. No har planen vore på høyring, og dekanus har godkjent den nye versjonen. Viktigaste endringa er at idrettsforsking er plassert ved sida av læringsforsking som førsteprioritet. Den nye tredelinga i læringsforskinga er og kommen med.

 

Fleire saker på ALI-veven


Sist endra: 24. februar 2011 15:49:45