For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Stor interesse for Idrettskonferansen 2011

180 deltakarar var samla i Sogndal om temaet "Friluftsliv og folkehelse i politikk og praksis".

Friluftsliv blir blant nordmenn oppfatta som noko positivt og helsebringande. Blant sentrale innspel på konferansen vart det vist til at forsking også fortel at naturen har ein positiv innverknad på mennnesket.

Sentrale og regionale myndigheiter og kommunar informerer om viktigheita av ”friluftsliv for alle”. I april kom den nye "Helselova" ut på høyring. Lovsforslaget legg opp til at kommunane skal ta større ansvar for betra folkehelse og for å tilrettelegge for friluftsliv.

Dette, og mykje meir, vart fokusert i førelesingar og diskusjonar på Idrettskonferansen, som vart avvikla i Sogndal, 10. og 11. mai.

Nokre av førelesingsbidraga kan du lese her - fleire vil koma etterkvart på nettsida til Idrettskonferansen.

KONFERANSEDAG 1 - 10. mai:

Konferansier:

Jan Olav Fretland

Per Stensland, fylkeslege i Sogn og Fjordane opnar konferansen:

Friluftsliv og folkehelse

Gunnar Breivik, professor ved Norges idrettshøgskole:

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosiale skilnader.

Hans B. Skaset, professor og seniorrådgjevar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane:

Idretten og friluftslivet sin plass i et utvida folkehelsearbeid.

"Hva legger vi i disse ordene? Kan vi og vil vi forstå hverandre?"

 

Sigrid Henjum:

Padleturen rundt Sør-Georgia

Jostein Aanestad, rådmann i Sogndal kommune:
Planlegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Marianne Reusch, stipendiat institutt for privat rett, Universitetet i Oslo: Allemannsretten – nokre mytar, mange
nyheiter

Roar Blom, leder for folkehelse Nordland fylkeskommune:

Korleis sikre betre samsvar mellomutfordringar og verkemiddelbruk?

Første konferansedag inne slutta av med paneldebatt.

I panelet sit frå venstre:

Hans B. Skaset, Roar Blom og Gunnar Breivik.

Arve Uglum styrer ordet.

VANDRING

Etter foredrag er det vandring langs strandsona i Sogndal sentrum.

Arthur Langeland, Sogndal kommune er omvisar.

KONFERANSEDAG 2 - 11.mai:

   

Odd Lennart Vikene, lektor Høgskulen i Sogn og Fjordane:

Betydinga av natur og friluftsliv for vår psykiske helse.

   

Helga Løvoll, stipendiat Høgskulen i Volda:

Gode turopplevingar, kva er det? Psykologiske bidrag til forsking på subjektive opplevingar.

   

Sigrid Henjum:

Den gode turen?

Margrete Skår, samfunnsforskar Norsk institutt for naturforsking - NINA:

Friluftsliv i kvardagsliv - betydning og rammebetingelser.

   

Gerd Fløde Bjørlo, Eid Kommune:

Friluftslivsarbeid i Eid - 73 flotte turar, med meir…

Ein stor dugnadsinsats i Eid har resultert i merka turar og ei flott turbok. Sjå kapittel 1 i turboka.

   

Olov Belander, seniorrådgivar i Helsedirektoratet:

Friluftsliv og folkehelse


Sist endra: 20. mai 2011 14:34:19