For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Studiekvalitet og læringsmiljø

Jente med ball
Sei ifrå!

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar på studiekvalitet!

Vi er avhengig av både ros og ris frå deg som student for å bli betre. Difor oppfordrar vi deg til å sei ifrå både når du er fornøgd og når du meiner noko bør bli betre.

Du kan også påverke studiekvaliteteten ved HiSF gjennom å

Utdanningsutvalet har ansvar for å utvikle og forvalte høgskulen sitt kvalitetssystem, og skal sikre kvaliteten i utdanningane.

»Meir om kvalitetssystemet ved HiSFSist endra: 18. juni 2012 15:05:35