For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Studieopphold i utlandet

Som student har du muligheten til å reise, oppleve nye kulturer, og ikke minst, lære nye ting. Grip derfor sjansen til å ta deler av utdanningen din i utlandet!

I de fleste bachelorutdanningene våre er det tilrettelagt for utenlandsopphold, og utvekslingsoppholdet blir en del av graden din ved HiSF.

Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter og høgskoler rundt omkring i verden.

Hvor kan jeg reise?

Hvordan søke?

Finansiering

Før utreise

I utvekslingsperioden

Etter utveksling

Hvorfor reise ut?

Faglig, sosial og språklig utfordring er noe av det du får når du studerer ute. For ikke å glemme den uvurderlige personlige erfaringen og utviklingen det gir å skulle klare seg alene på et fremmed språk i et fremmed land.

Posisjoner deg i forhold til det framtidige arbeidsmarkedet. Medarbeidere med internasjonal erfaring verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, og har ofte et konkurransefortrinn i kampen om de spennende jobbene.

HiSF-studenter i utlandet

Les blogger og reisebrev fra studenter som er eller har vært på utveksling.

Nyttige lenker


Arkiv/Aktuelt


Sist endra: 18. september 2014 18:05:35