For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Praksis

Studentar i vrimleareal

I mange av studia ved HiSF er praksis ein sentral del av utdanninga.

Praksisopplæringa skal medverke til at du som student får auka forståing for samanhengen mellom forsking, teori og praktisk arbeid.

På desse sidene har vi samla informasjon til praksisstudentar og praksisrettleiarar.

Fronter - påloggingSist endra: 04. juli 2013 13:29:33