For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Oppgåveskriving

Student som jobbar med oppgåve

Skrive oppgåve?

Bilete og figurar i Word

Excel som database

Store dokument i Word 2007

Litteratur om oppgåveskriving (litteratur i Bibsys)

Hjelp til søking

Studentarbeid ved HSF

 

Levere eller publisere oppgåve?

Framsider til bacheloroppgåver, masteroppgåver og heimeeksamen

Fullmaktskjema for innlevering til HSF Brage

HSF Brage er eit ope arkiv over høgskulen sine faglege elektroniske publikasjonar. Godkjende masteroppgåver og bacheloroppgåver med karakter A eller B vert også publisert.

Publisering er frivillig og krev fullmaktskjema.

Studentoppgåver er studenten sitt åndsverk med dei rettar og plikter det fører med seg. (jfr. Åndsverklova). Oppgåvene vert lagra permanent som "open access" med ein varig URN som du kan bruke som tilgang til oppgåva, td. til bruk i CV.

Studieleiarar er kontaktpersonar i høve studentane.
Kontakt elles bibliotekar Lise Vik-Haugen, tlf. 57676207Sist endra: 22. januar 2013 11:57:33