For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Oppgåveskriving

Student som jobbar med oppgave
Student som jobbar med oppgave

Skrive oppgåve?

Bilete og figurar i Word

Excel som database

Store dokument i Word 2007

Litteratur om oppgåveskriving

Hjelp til søking

 

Framsidemalar til bacheloroppgåver, masteroppgåver og heimeeksamen

 

HiSF Brage er eit ope arkiv over høgskulen sine faglege elektroniske publikasjonar. Masteroppgåver og bacheloroppgåver med karakteren A eller B vert også publisert.

Vi ønskjer å gjere gode oppgåver tilgjengelege slik at andre kan få glede av dei. Oppgåvene vert lagra permanent som "open access" med ein varig URI. Denne kan vera nyttig til dømes i ein CV.

Publisering er frivillig og krev samtykke. Avtaleskjema for publisering ligg som side to i framsidemalen for bachelor- og mastergradsoppgåver.

Kontakt biblioteket ved Lise Vik-Haugen, tlf. 57676207 eller Toril Engesæter, 57676278Sist endra: 31. juli 2014 13:30:43