For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Oppgåveskriving

Student som jobbar med oppgave
Student som jobbar med oppgave

Skrive oppgåve?

Bilete og figurar i Word

Excel som database

Store dokument i Word 2007

Litteratur om oppgåveskriving

Hjelp til søking

 

Framsidemalar og publisering av oppgåver.

Under finn du framsidemalar til bruk i oppgåver og eksamen. Framsidene for bachelor- og masteroppgåver inkluderer avtaleskjema for publisering i HiSF Brage.

Du kan få fortrykte ark til bachelor- og masteroppgåver i studenttorget i Høgskulebygget og i servicesenteret på Vie i Førde.

 

Framsidemalar
Framsider til bacheloroppgåver, masteroppgåver og heimeeksamen

 

HiSF Brage er eit ope arkiv over høgskulen sine faglege elektroniske publikasjonar.
Masteroppgåver og bacheloroppgåver med karakteren A eller B vert også publisert.

Vi ønskjer å gjere gode oppgåver tilgjengelege slik at andre kan få glede av dei. Oppgåvene vert lagra permanent som "open access" med ein varig URI. Denne kan vera nyttig til dømes i ein CV.

Publisering er frivillig og krev samtykke. Avtaleskjema for publisering ligg som side to i framsidemalen for bachelor- og mastergradsoppgåver.

Kontakt biblioteket ved Lise Vik-Haugen, tlf. 57676207 eller Toril Engesæter, 57676278Sist endra: 02. mai 2014 14:59:29