For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Artiklar

Arbeider du utanfor HiSF nettverket, kan du få tilgang til databasane via VPN
(Virtuelt personleg nettverk)
Brukarrettleiing for studentar.

Ta kontakt med IT-gruppa for meir informasjon og registrering. Tlf 57 67 7600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Namn

Innhald

Søke-
hjelp

Academic Search Premier

Omlag 8.500 tidsskrift i fulltekst innan dei fleste akademiske fag, over 4.600 av desse er fagfellevurdert. Mogeleg å søke i samandraga frå over 1.000 tidsskrift.

Video-
demo

Amed

Bibliografisk, innan fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering, alternativ medisin m.m.

Søke-rettleiing
på norsk, ved Oslo universitets-sykehus

Artikelbasen.DK

Bibliografisk base for danske tidsskrift- og avisartiklar. Alle fagområde. Frå 1981-

 

Atekst

Arkiv for avisartiklar frå Aftenposten (1983-), Dagens Næringsliv (1988-), Bergens Tidende (1992-), Dagbladet (1996-), Sogn Avis (2009-) og mange fleire.

Søke-
rettleiing


Business Source Elite

Internasjonal med fulltekst innan økonomi og administrasjon. Meir enn 1100 næringslivstidsskrift. Har også referansar og selskapsprofilar.

(Hjelp Ebsco)

Cinahl

Fulltekst og bibliografisk, sjukepleie og helsefag. Nesten 3000 tidsskrift. Har òg ein del bøker og avhandlingar. Mest engelsk.

Ebsco

Cochrane

Systematiske oversyn i fulltekst over vurderingar av relevant forskning innan medisin og helsefag. 1991-.

 

Ebsco

Ebsco-basar ved HSF:

 • Academic Search Premier
 • Business Source Elite
 • Regional Business News
 • CINAHL
 • ERIC
 • MEDLINE
 • SPORTDiscus
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Teacher Reference Center

Mogeleg å søke i fleire basar samstundes, også frå mobil.
Det kan vera forseinka tilgang til ein del av fullteksten, opp til 1 år.
Ebsco søkehjelp

ETDE World Energy Base

Referansar til litteratur om energiforsking og energiteknologi

Hjelpesider

Embase (Ovid)

Referansar til litteratur innan medisin og farmakologi, også helsepolitikk og -leiing. Ca 5000 tidsskrift. Europeisk orientert. 1980-

Søkerettleiing på norsk ved Oslo universitets-
sykehus.

Eric
(ebsco)

Internasjonal bibliografisk, innan pedagogikk. Referansar til tidsskrift, bøker, avhandlingar m.v.

Open versjon av Eric

Google scholar

Søkemotor for akademisk litteratur

Hjelpesider

Helsebiblioteket

Lenkeportal for helsepersonell. Bl.a. tidsskrift i fulltekst, databasar, oppslagsverk, retningslinjer.

Hjelpe-
side

Herakles

Fransk base i 3 delar innan idrett:

 • Heracles - bibliografisk for artiklar, bøker og avhandlingar innan sport.
 • Argo - viser til nettressursar om idrett på fransk.
 • Centaure - for hest og ridning.
 

Idunn

Norske artiklar i fulltekst frå ca 40 tidsskrift, utgitt av Universitetsforlaget.

Video-
demo

ISI

Internasjonal artikkel- og siteringsbase, i alt 3 basar:

 • Science Citation Index Expanded (SCI: realfag, medisin og teknikk)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI: div. samfunnsfag)
 • Art and Humanities Citation Index (A&HCI: kunst og humaniora)

  Frå 1975- .

ISI Web of Science - web tutorials (søkerettleingar m.m.)


JStor

Fulltekstbase, tverrfagleg. Biblioteket har tilgang til Arts & Sciences Collection I, II, IV og VI og Life Sciences Collection.

Søke-
demo

Libris

Samkatalog for det svenske nasjonale biblioteksystemet.

Hjelpesider

Lista (ebsco)

Bibliografisk innan bibliotekfag, ca 600 tidsskrift m.m.

 

Lovdata PRO

Fulltekst lover, forskrifter og artiklar. 3-delt: Norske, EØS- og EU sine rettskjelder.

Ei utvida teneste i høve til den opne Lovdata. Sjå og Juridisk nettviser.


Medline

Bibliografisk innan medisin og helsefag. Referansar frå over
4800 tidsskrift. Mange har samandrag, ein del fulltekst.

PubMed er open versjon av Medline

Norart

Bibliografisk, referansar frå norske tidsskrift og årbøker. Alle fagområde.

Video-
demo

Ovid

Bibliografisk. Databasevert for: Amed, Embase, Ovid Online, British nursing index og PsycINFO. Referansar til tidsskrift, men òg til rapportar, avhandlingar og bøker.

Søke-rettleiing på norsk ved Oslo universitets-sykehus

Proquest medical collection

Inneheld 4 samlingar av tidsskrift, det meste i fulltekst.

 • Proquest Health management
 • Proquest Medical library
 • Proquest Nursing journals
 • Proquest Psychology journals

Hjelpesider

PsycInfo (ovid)

Bibliografisk, innan psykologi og beslekta emne, som medisin, psykiatri etc. Ca 2000 tidsskrift, 35 språk, engelsk samandrag.

Søkerettleiing på norsk ved Oslo universitets-sykehus

PubMed

Bibliografisk, innan medisin og helsefag, ca 4800 tidsskrift.

Gratis versjon av Medline.

Regional business news

Amerikanske og canadiske næringslivs-
tidsskrift.

Ebsco

Sage

SAGE Premier gir tilgang til alle ca600 SAGE-tidsskrifter. Dei dekkjer samfunnsvitskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitskap.

Youtube-demo
(Høgskolen i Gjøvik)

ScienceDirect

SD har omlag 1800 tidsskrift i fulltekst innan dei fleste akademiske fag.
Varierande tilgang attende i tid.
Søk går både til fulltekst og til abstrakt/titlar for tidsskrift der me ikkje eig tilgang til fulltekst.

Video-demo

In english:
Video-demo
(Høgskolen i Gjøvik)

Scirus

Søkemotor for akademisk litteratur

 

Spolit

Bibliografisk, innan idrett m.v. God dekning av tysk og austeuropeisk litt. Samandrag.

Framgangs-
måte:

 1. free access..
 2. german language..
 3. Spolit

SportDiscus (ebsco)

Internasjonal fulltekst, 550 tidsskrift innan idrett, sportsmedisin, trening, fysiologi og psykologi, utdanning, biomekanikk, utstyr og rekreasjon. Referansar også til avhandlingar m.m. 1975-

Video-demo

Taylor & Francis Online

Artiklar i fulltekst frå eit utval akademiske tidsskrift innan ulike fagområde.

 

SveMed+

Bibliografisk: medisin, odontologi, helse- og sjukepleie. Mest engelsk og svensk, men òg noko dansk og norsk litt. (som ikkje er i Norart).

Guide til SveMed+ (film)

Søkehjelp

     


Sist endra: 06. mars 2014 10:20:55