For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Sogn og Fjordane lærarstemne

Fylkesmannen, Høgskulen, Fylkeskommunen, KS og Utdanningsforbundet inviterer kvar vår (april) tilsette i grunnskular og vidaregåande skular til Sogn og Fjordane lærarstemne.

På lærarstemnet vil det vere:

  • aktuelle og varierte foredrag
  • ulike fagpresentasjonar
  • presentasjon av utviklingsprosjekt
  • utstillingar av læremiddel frå forlag/organisasjonar
  • kulturelle opplevingar og sosialt samvere

Programmet skal gje fagleg inspirasjon, og stemnet skal vera ein møteplass for lærarar i Sogn og Fjordane.

Tidlegare lærarstemne

Lærarstemnet 2010 - presentasjonar
Lærarstemnet 2012 - kort oppsummering


Sist endra: 14. februar 2014 17:06:59