For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 


HSF logo - visitkort Høgskulen i Sogn og Fjordane
Postboks 133, 6851 SOGNDAL

Tlf: 57 67 60 00 Fax: 57 67 61 00
Web: http://www.hisf.no
Bilde av Oddmund Løkensgard Hoel, Fyrsteamanuensis
Klikk for større bilete


Oddmund Løkensgard Hoel
Fyrsteamanuensis
Tlf:     +47 5767 6272
Mobil: +47 970 21 194
E-post: oddmund.hoel@hisf.no
Sogndal
 

Arbeidsfelt

CV in English

Undervisning
Underviser ikkje 2014-15.

Har tidlegare undervist på fylgjande emne:
*SA536 Samtidshistorie: Noreg i ei globalisert verd
*Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling
*SA501 Norwegian welfare history
*ME520 Samfunnsvitskapleg metode (historisk teori og metode)
*Samfunnsfagdidaktikk, PPU heiltid (historiedidaktikk)
*SA539 Nyare historie 1870-1970 (norsk historie)
*SA522 Ressursar, menneske og teknologi

Forskings-/interessefelt
Nyare språkhistorie, kulturhistorie, politisk historie, lokal og regional historie, nasjonalisme, modernisering, historiebruk, historiedidaktikk.

Forskingsprosjekt under arbeid
# Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane (prosjektkoordinator)
# Norsk språkhistorie (medforfattar av band 4 i eit 4-bandsverk.)
Nyleg avslutta: # Det lokale, 1814 og Grunnlova. Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Tilknytt forskarnettverket Linguistic Revival Movements in Europe (under SPIN - Study Platform on Interlocking Nationalisms

(Sjå peikar til publikasjonsliste nedanfor)

Bakgrunn

Fødd 1968 i Trondheim
1996: Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo.
Hovudoppgåve: Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865
2009: Ph.d. i historie, NTNU. Doktoravhandling: Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

1996-2000: Forlagsredaktør i Det Norske Samlaget, Seksjon høgare utdanning
1999-2002: Leiar (landsmøtevald) i Noregs Mållag
2003-2007: Stipendiat ved Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda
2007-d.d.: Høgskulelektor i historie ved HSF (fyrsteamanuensis frå november 2009)

Mine lenker:

Publikasjonar m.m.:


Tilbake